Basis Zorg Incidenten Alcohol en Drugs

Sinds enkele jaren is er de NIKTA-certificatieregeling Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten.
Deze certificatieregeling is zeer geschikt voor toepassing binnen de evenementen zorgverlening.
1e Hulpverleners op de EHBO-post leren om snel en verantwoord te reageren en adequaat acute
zorg te verlenen in geval van een alcohol- en drugsincident. Dit kan levens redden.

Niet alleen tijdens hulpverlening op allerlei evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan
en in zijn directe (werk)omgeving krijgen functionarissen te maken met overmatig gebruik van
alcohol en drugs.

Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, handhavers, beveiligers, huisartsen en
verplegers/verzorgenden IG in de verslavingszorg zijn voorbeelden van personen die te maken
kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig drank-en drugsgebruik.
De certificatieregeling ‘Basis Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’ (BZADI), voorziet in de
groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middel
en het verlenen van basis zorg daarbij.
Basis zorg gaat niet zo ver als acute zorg, maar biedt toch de nodige mogelijkheden om eerste
hulp te verlenen en de eerste opvang van een slachtoffer te doen in afwachting van de
professionele hulpverleners of de Acute Zorgverleners Alcohol & Drugs Incidenten.

Een kenmerkend verschil tussen BZADI en AZADI: bij BZADI worden geen metingen verricht
(zoals saturatiemeting, glucosemeting, bloeddrukmeting, etc.), bij AZADI wel.
Om te beoordelen of jij als cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden,
dien je een theoretisch,- praktischprofcheck af te leggen.

Na alle profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt je het “certificaat van
bekwaamheid (ook wel “persoonscertificaat” genoemd) NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat
‘Basis Zorgverlener bij Alcohol- en Drugsincidenten’. (toepassingsgebied). De
onderscheidende kenmerken van een certificaat van vakbekwaamheid ten opzichte van een
diploma, attest of getuigschrift zijn:
• Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur, waarna het zijn kwalificerende status verliest;
• De certificaathouder is verplicht zijn vakbekwaamheid te onderhouden gedurende de
certificatieperiode en dit aan te tonen;
• Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat staat de houder ervan onder toezicht van de
instantie (certificatie-instelling) die het certificaat heeft toegekend.

De geldigheidsduur van dit certificaat is 1 jaar.

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO 17024, beschikt de
certificaathouder over een kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.

Wet- en regelgeving, technologie en werkmethoden zijn aan verandering onderhevig. Deze
wijzigingen worden door de beheerder van de certificatieregeling in de eindtermen van het
vakbekwaamheidsprofiel verwerkt. Aan het einde van de geldigheidsperiode van het certificaat,
dient de certificaathouder daarom opnieuw een theoretisch- en praktische profcheck met
voldoende resultaat af te leggen. Hiermee toont hij aan op de hoogte te zijn gebleven van de
ontwikkelingen in zijn vakgebied. Na te zijn geslaagd voor dit examen, ontvangt de
certificaathouder wederom een persoonscertificaat voor bepaalde tijd.

Cursus informatie

Cursus Instructeur

admin admin Auteur

Basis Acute Zorg Alcohol en drugs Incidenten

125.00

Deze cursus heeft geen secties.