1stehulpvelener

Acute Zorg Alcohol & Drugs Incidenten

In toenemende mate krijgen we als samenleving meer te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker in het publieke domein en in de verslavingszorg. Alcohol- en druggebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer. In het nieuws is steeds vaker aandacht voor alcoholgebruik op jongere leeftijd en nieuwe gewoonten zoals ‘bingedrinking’ of ‘comazuipen’. Met name op jonge leeftijd kunnen de gevolgen van alcohol- en druggebruik voor de ontwikkeling van de jongvolwassenen ernstig zijn.

Basis Zorg Incidenten Alcohol en Drugs

Basis Zorg Alcohol & Drugs Incidenten

Sinds enkele jaren is er de NIKTA-certificatieregeling Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten.
Deze certificatieregeling is zeer geschikt voor toepassing binnen de evenementen zorgverlening.
1e Hulpverleners op de EHBO-post leren om snel en verantwoord te reageren en adequaat acute
zorg te verlenen in geval van een alcohol- en drugsincident. 

ehbo

EHBO

Eerste hulp bij ongevallen of eerste hulp bij ongelukken (EHBO), ook bekend onder de naam spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers, is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van professionele eerstehulpverleners.

EHaK

Eerste hulp aan kinderen

Bij een ongeval of ziekte van kinderen voelen ouders, verzorgers en omstanders zich extra verantwoordelijk om de juiste eerste hulp te verlenen.  Met deze cursus leer je hoe je kunt en moet handelen en tevens leer je ook een aantal kinderziektes herkennen en hoe te handelen.

cat.2 nikta

Evenementen Zorgverlener Cat. 2 (NIKTA)

Toegenomen vrije tijd, economisch welvaren en een grote mate van mobiliteit zijn de ingrediënten voor de huidige populariteit van (massa)evenementen. Er is in relatief korte tijd een omvangrijke markt voor evenementen ontstaan. In het algemeen spraakgebruik wordt het begrip publieksevenement breed opgevat.

alcohol en drugs

Eerste Hulp bij alcohol & Drugs Incidenten

Deze opleiding is voor personen die interesse hebben in de gezondheidsverstoringen door het gebruik van alcohol en/of drugsgebruik. Eerst Hulp bij Alcohol & Drugs Incidenten is een mooie opstap naar de Basis Zorg of Acute Zorg Alcohol & Drugs Incidenten.

reanimatie en AED bediening

Reanimatie en AED Bediening

In een reanimatiecursus leer je reanimeren en een AED bedienen. Zo weet je wat je moet doen bij een hartstilstand en kun je levens redden. Meld je aan voor een reanimatiecursus.

stop de bloeding

Stop de Bloeding Red een leven

Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom) aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered.

wandelletsel

Wandelletsel

Dit is een hele praktische cursus en tijdens de cursus leer je stap voor stap hoe je wandelblaren behandelt. Met behulp van veel verschillende materialen leer je hoe je de diverse blaren het beste kunt verbinden. We gaan heel veel oefenen, want een niet perfect goed aangelegd verband levert nieuw letsel op.