cat.2 nikta

Toegenomen vrije tijd, economisch welvaren en een grote mate van mobiliteit zijn de ingrediënten voor de huidige populariteit van (massa)evenementen. Er is in relatief korte tijd een omvangrijke markt voor evenementen ontstaan.
Evenementen brengen zekere risico’s voor de veiligheid van het publiek met zich mee. En soms gaat het goed mis. Voorbeelden van grote incidenten tijdens evenementen zijn:

De verkeerschaos na afloop van Dance Valley 2001, de rellen tijdens Sunset Grooves 2009 in Hoek van Holland (Conclusie van het onderzoek: “…ongecoördineerde hulpverlening, onvoldoende rechtdoen aan dreigingsinformatie en een onduidelijke commandostructuur…”) en de ramp tijdens de Dance Parade 2010 in Duisburg (21 doden, 509 gewonden).

In toenemende mate krijgen organisatoren en hulpverleners ook te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs.
Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Hulpverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten.

Daarnaast is er sprake van een toenemende terrorismedreiging, ook in Nederland.
Strategische of symbolische plaatsen kunnen doelwit zijn van aanslagen. Maar ook plekken waar veel mensen komen, zoals evenementenlocaties. In dat geval hebben terroristen het doel om zoveel mogelijk mensen tegelijk te treffen en een substantieel of symbolisch belangrijk deel van de samenleving te ontwrichten. Een voorbeeld hiervan is de terroristische aanslag in concertzaal Bataclan, Parijs op 13 november 2015 (89 doden).

Het is dus niet verwonderlijk dat er een groeiende behoefte is aan een gespecialiseerde hulpverlening die is gericht op evenementen.

Je moet daarbij denken aan:

De certificatieregeling ‘Evenementenzorgverlener Cat. 2’, voorziet in deze groeiende behoefte.

De invoering van de VNEZ (Veldnorm evenementenzorg) is reden geweest om de certificatieregelingen van NIKTA, die zijn ontwikkeld voor de evenementenbranche, dan wel daar zeer geschikt voor zijn, zodanig te herzien dat zij zowel qua benaming als qua inhoud naadloos aansluiten op de Veldnorm.

De certificatieregeling ‘Evenementen Hulpverlener’ van NIKTA is daarom in mei 2019 herzien en hernoemd naar ‘Evenementenzorgverlener Cat. 2’.
In deze certificatieregeling is ook een optionele ‘Module Teamleider’ opgenomen. Het betreft eindtermen die de kennis en vaardigheden beschrijven van een leidinggevende bij evenementenhulpverlening.

Aan de hand van een theorie- en praktijkexamen wordt vastgesteld of de kandidaat competent is. Als de kandidaat slaagt, ontvangt hij/zij het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Evenementenzorgverlener Cat. 2’ (met -indien van toepassing- het onderschrift: Inclusief Module Teamleider.)
Buiten de setting van evenementen kunnen functionarissen (in een bedrijf) de vergelijkbare taak hebben om uitgebreide eerste hulp te verlenen. Voor hen gelden dezelfde eind- en toetstermen, maar dan niet gericht op de evenementenzorg. We spreken dan van ‘Basis First Responder’.

Dit certificaat is 1 jaar geldig.

Cursus informatie

Cursus Instructeur

admin admin Auteur

Evenementen Zorgverlener Cat. 2 (NIKTA)

445.00

EZV cat.2 3 dagen met theorie en praktijk toets

Deze cursus heeft geen secties.